Legal Resto

Legal Resto mempunyai konsep live music untuk lagu lagu lokal bagi semua kalangan. Dengan interior design menggunakan pencahayaan terbaik untuk suasana yang tak terlupakan.